BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pemfflinger Márk (?, ? – ?, 1537.) szászok ispánja, ki sváb származású létére a II. Lajos magyar király udvarába került, s az említett hivatalba kineveztetése után 1520 táján Nagyszebenbe költözött. A reformációi mozgalmak megindulása után, amennyire csak állása és a királyi udvarhoz való viszonya engedte, igyekezett hasznára lenni az új eszméknek s a maga részéről minden lehetőt elkövetett terjedésük érdekében. A mohácsi vész után Ferdinánd mellett foglalt állást, s e miatt Szapolyai lefoglalta birtokait. Az előbbi mellett kifejtett tevékenységének halála vetett véget.

Irodalom: Fabritius Károly: P. M. (1875.).