BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komáromi Katona András (Komárom, 1640. – ?, ?) ref. lelkészjelölt. Debrecenbe ment tanulni s itt 1659. dec. 4-én lépett a felsőbb tanulók sorába. A külföldet is fölkeresvén, 1665. aug. 10-én a leideni egyetemre iratkozott be, melyen 1666 szeptemberében még ott volt. További sorsa ismeretlen. – Műve: De libertate christiana ejusque usu et abusu. (Leiden, 1666.)