BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Roth János (Szentágota, 1842. dec. 6. – ?, ?) ev. lelkész. Szentágotán kezdte iskoláit. Félévet magyar szón Kóborban töltve, 1857-től 1865-ig Nagyszebenben végezte a gimnáziumot. Ekkor külföldre ment s 1865. nov. 24-től a jenai, azután a berlini és bécsi egyetemeken hallgatott, teológiai és bölcsészeti tudományokat. 1870 nyarán hazatérve, 1872-ben →főconsistoriumi írnok s még ez évben leánytanító lett Nagyszebenben. Miután 1873-ban Lipcsében bölcsészetdoktorságot szerzett, 1875-től gimn. tanár, 1877-től prédikátor volt ugyancsak Nagyszebenben, ahonnan 1883-ban Dolmányba választották lelkésznek, innen pedig 1899-ben Szászújfaluba. – Egyházi művei: Gotthold Ephraim Lessing. (Nagyszeben, 1881.) „Gott sprach: es werde Licht” (A „Verein für siebenbürgische Landeskunde” és a Siebenbürgischer Hauptverein der Gustav Adolf Stiftung” szentágotai gyűlésekor). (Uo. 1882.) Aus trüber Zeit. (Uo. 1887.) Was die Schule will und soll. (Uo. 1904.)