BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Creutzer György (Késmárk, ? – Nagyőr, 1589. júl. 2. után) ev. lelkész. Tanulását 1570 k. fejezte be Strassburgban, s ennek közelében, Schilticheimban kapott lelkészi állást. Flacius nézetét vallván az örökletes bűnről, mintegy tíz évvel később ellentétbe jutott tiszttársaival, de utóbb szülőföldjén tett látogatása alkalmával néhány magyarországi lelkész előtt visszavonta ebbeli vélekedését s teljesen a Formula Concordiae álláspontjára helyezkedett. Csakhamar ezután Nagyőrön lett lelkész s innen ő kezdte meg 1586-ban a helvét iránnyal rokonszenvező felvidéki lelkészek elleni támadásokat, több művében szállva szembe felfogásukkal. Működésének színtere már 1587-ben Csepreg lett, hol szintén nem hagyott fel a helvét irányúak elleni küzdelmével, de már a következő évben visszatért lelkésznek, Nagyőrre. – Művei: Neue Zeitung. 1586. Warnung vor der Sacramentirer, Zwinghauer und Calvinisten Lehre. (Bártfa, 1586.) Proba der Calvinischen Merkzeichen. (Uo.) 1587. Sendbrief… (Monyorókerék, 1587.)

Irodalom: Ráth Gy.: A felsőmagyarországi kryptokálvinisták hitvitázó irodalmáról (ItK. 1892.)