BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komáromi Szvertán István (Komárom, ? – Kismarja, 1660 k.) ref. esperes. Debrecenben tanult, hol 1640. szept. 19-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Külföldre menvén, 1645. júl. 21-én a franekeri, s még ez évben az utrechti egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérte után 1648-ban egyik →rektor lett Nagyváradon, de már 1649-ben lelkészi állást foglalt el Mezőtelegden, 1654 ősze után pedig Kismarján. Mint már idevaló papot, 1655 nyarán →esperesévé választotta a →bihari egyházmegye. – Híve volt a puritanizmusnak. – Műve: Mikoron imádkoztok… azaz: Az úri imádságnak… magyarázatja (Amesius után átd.). (Nagyvárad, 1651.) Respondensi tisztet vitt a „De conversione Judaeorum” (1646.) tartott vitán. –

Nem tévesztendő össze a körülbelül hasonló korú →Komáromi Sülye Istvánnal, a →gályarabbal, ki az ő espereskedése idején Győrött lelkészkedett, azután meg ácsi pap korában szintén töltött be esperesi hivatalt a →tatai egyházmegyében.