BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mogyorósi Elek (?, ? – ? ?) ref. lelkész, Erdélyben született és Gyulafehérvárt tanult. Az-után külföldre ment s 1639. szept. 20-án a franekeri egyetemre iratkozott be. Később (1641 márciusában) a groningeninek volt hallgatója, de 1641 júliusában megint Franekerben időzött. Hazatérve, már 1642 őszén tanári tisztet töltött be Gyulafehérvárt. Innen pár év múlva lelkésznek ment valahova. 1655 elejétől négy évig Kolozsmonostoron lelkészkedett, míg 1659-ben Kolozsvárra került, ahol azonban 1662-ben hivatal nélkül maradt s csak a következő évben helyeztetett vissza ugyanott lelkészi állásába, melyen ezúttal 1667-ig működött. Hogy akkor meghalt-e. vagy máshova távozott, nem tudjuk. – Műve: Panoplia christiana verae fidei hostibus opposita. (Franeker, 1641.) (II. kiad. uo. 1651. III. kiad. Kannengiesser L. átdolgozásában Köthen, 1669.) Respondenskedett a Vedelius franekeri professzor elnöklete alatt négy alkalommal amaz ötvenegy vita közül, melyeken teol. controversiák tárgyában csupa magyarok vitték ezt a szerepet (1640.), úgyszintén a „De Antichristo” (1641.) Groningenben tartott vitán. Üdvözlő verset írt →Almási P. Andráshoz (1640.), gyászverset →Apáczai Cseri Jánosról (1660.).