BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mokoschinus Lénárt (Németlipcse, ? – Németlipcse. 1599.) ev. esperes. Németlipcsén kezdett tanulni. Iskoláit 1569-től Bártfán folytatta, míg 1576-ban külföldre ment s máj. 19-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1577 őszén hazatérve, →rektor lett szülőfalujában, de két év múlva visszament Wittenbergbe s ott töltött még háromnegyed évet. 1580 nyarától Liptószentjánoson, később Németlipcsén lelkészkedett, s 1594-től →esperese volt a →liptói egyházmegyének. – Műve: Historiarum Veteris Testamenti heroico carmine redditarum libri… (Wittenberg, 1599.) Gyászverset írt a Stansith →Horváth Gergely halálára (1597.), valamint epitaphiumot →Balassa Bálintról és Ferencről (1595.).