BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Drégelypalánki (Palánki) János (Drégelypalánk, ? – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, hol vagy 1642-ben, vagy 1652-ben kezdte a felsőbb osztályokat. Ha az utóbbiban, akkor 1656. márc. 18-ától Sárospatakon tanult. 1666-ban az →ungi egyházmegyének valamelyik T-vel kezdődő nevű egyházában lelkészkedett. A →gyásztized alatt őt is eltávolították állásából, 1689-ben pedig a →tiszántúli egyházkerületben viselt valahol lelkészi hivatalt, mégpedig 1692-ben egy L-lel kezdődő nevű községben. – Művei: melyek majdnem kivétel nélkül latin címük mellett is mind magyar nyelvűek: Conciones in Catechismi Palatinatam (Jórészt Amesius után). (Kassa, 1667.) II. jav. és bőv. kiad. „Via salutis secundum Catechesin Palatinatam exposita” címmel Debrecen, 1682.) Catena salutis (Az előbbivel együtt. Ugyancsak Amesius után). (Kassa, 1667.) (II. kiad. Debrecen, 1682.) Speculum mysticum. (Kassa, 1668.) (Ezzel együtt: Medicina sacra conscientiae sauciatae. Ministerium sacrum novi testamenti. De Scripturae S. idea. Brevis expositio orationis dominicae.) (Az összesnek II. kiad. Debrecen, 1682.) Praxis pietatis contracta. (Debrecen, 1692.) Hármas kisértetnek lelki diadalma (Az előbbivel együtt). (Uo. 1692.) Praxis repudii et divortii (A „Speculum mysticum” és mellékletei társaságában 1682. és a „Praxis pietatis contracta” második mellékletéül 1692.). Imádságok („Orationes publicae”, „Ala seraphina” c. alatt, valamint cím nélkül is művei végén.).

Irodalom: Zoványi Jenő: Tévedések a Drégelypalánki Jánosról szóló adatokban (ItK. 1941.).