BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tunyogi Miklós (?, 1655. – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, hol 1674. máj. 23-án lépett a felsőbb tanulók közé. Innen →rektornak vitték Tarcalra, majd külföldre ment és 1680. okt. 2-án Franekerben, 1681. okt. l-én Leidenben iratkozott be az egyetemre. Hazajőve, 1683-ban lelkész lett Kassán, s ott működött 1685-ig. Egy évig állás nélkül levén, 1686-tól rektor volt Szepsiben, míg 1692-től Hejcén, 1713-tól Bájon, 1714-től Tiszaladányban lelkészkedett. További sorsa ismeretlen. – Műve: De panoplia christiana (Eph. VI. 11–18.). (Franeker. 1681.) – Respondens volt az „Analysin epistolae ad Galatas” (1681.) tárgyaló vitán két ízben. – Gyászverset szerzett az ifj. Kovásznai Péter halálára (1680.).