BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Győrfi István (Homoródszentmárton, 1887. – ?, ?) unit. tanár. A gimnáziumot Székelyudvarhelyen és Szászvárosban elvégezvén, 1905-től teológiát hallgatott Kolozsvárt, honnan 1910-ben Oxfordba ment s ott két évet töltött. Hazatérve, mindjárt lelkész lett Kolozsvárt, hol egyúttal →teol. tanár is volt, míg 1916-ban teljesen átment a →teol. akadémiára. A világháború végén egy bizottság tagjaként külföldön járt, azután pedig Budapesten telepedett le, de nem egyházi hivatalban. – Nagyobb dolgozatai és önálló művei: A törvényről (Ker. Magvető, 1913.), Babylon befolyása a héberek ősvallására (Uo. 1913.). Vallás és művészet (Uo. 1914.). A vallás filozófiája (Értesítő, 1916.). Az ember (Templomi beszélgetések). (Kolozsvár, 1916.)