BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csáji Márton (Nagyida, 1695. – ?Miskolc, 1770. jún. 4.) ref. püspök. Sárospatakon tanult, hol 1721-től →seniori tisztet viselt. A következő évben Miskolcra hívták rektornak, honnan 1724-ben külföldre menvén, ez évi aug. 22-én a franekeri, 1725. febr. 15-én a groningeni egyetemre iratkozott be. Hazájába 1727-ben visszatérve, Sajókeresztúron, 1728-ban Aszalón, 1729 elején Miskolcon lett pap. 1735-ben főjegyzőnek, 1745-ben püspöknek választotta a →tiszáninneni egyházkerület. Unokaveje volt →Pósaházi Jánosnak.

Irodalom: Tüdős István: A lelkipásztor jó hírnevének megvédelmezése a 18. században (Prot. Szle, 1904.).