BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sáfrány Lajos (Téglás, 1874. okt. 15. – ? Nagyvárad, 1910. okt. 13.) ref. tanár. A gimnáziumot és teológiát Debrecenben, a bölcsészetet Budapesten és Münchenben végezte. 1899-ben gimn. helyettes, 1900-ban tanítóképezdei rendes tanár lett Debrecenben, ahonnan 1905-ben Nagyváradra ment tanítóképezdei igazgatónak. – Ide vágó művei: Beszédek gyermekistentiszteletekre (Másokkal együtt). (Debrecen, 1900.) A korszellem és a protestantismus kilátásai. (Uo. 1903.) Emlékezés Spencer Herbertről (Uo. 1904.) A lelki élet ismertetése. (Uo. 1906.) Ethikai dolgozatok. (Nagyvárad, 1909.)