BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepességi hitvallás (Confessio Scepusiana), a 24 kir. városi egyházmegyének 1568. dec. 14-i zsinatán egy hitvallás elkészítésére kiküldött Megander Bálint és Obsopaeus Cirják által az →ötvárosi és a →hétbányavárosi hitvallásból összeállított s az 1569. okt. 26-án tartott zsinatán elfogadott hitvallása, mely szélesebb körökben is elterjedt, kivált miután 1573-ban alkalmilag tudomásul vette Verancsics érsek is és 1587-ben elfogadta a vármegye is. Közölte →Ribini: Memorabilia… I. k. 225–238. l., →Munyay: Historia ecclesiae… 289–301. l., →Bruckner: „A Confessio Augustana és magyarországi variánsai” c. értekezése függelékéül.