BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepes-sárosi ev. egyházkerület, 1614 januárjában alakította a →szepesváraljai zsinat, de mindjárt meg is szűnt, minthogy a lengyel kormány nem egyezett belé, hogy →superintendens legyen az uralma alatti 13 városból. Szerettek volna ugyan helyébe másat választani, de akadályok gördültek az elé is. Egyházai aztán a →szabad kir. városi egyházkerületbe tartoztak. Egyetlen püspöke, aki megválasztatott ilyenül, de csak áprilisig folytathatta hivatalát: Xylander István szepesváraljai lelkész.