BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepesváraljai ev. zsinat, a felsőmagyarországi evangélikusoknak a →zsolnai zsinaton megkezdett szervezkedését folytatni ült össze 1614. jan. 22-én a Thurzó Kristóf elnöklete alatt. Már 1610. júl. 10-én felszólította →Thurzó György püspöktételre a szepességi papokat, s a sárosiak bevonásával ki is volt tűzve evégett a zsinat 1611. júl. 26-ára Kisszebenbe, de akkor elmaradt és csak harmadfélév múlva szervezkedtek. A Szepes vármegyei akkori nyolc →egyházmegyének és a Sáros vármegyei egynek a képviselőin kívül a két vármegyében levő szabad kir. városok és Kassa küldöttei vettek részt a másnap már bevégződött zsinaton, mely a legnagyobb részükben átvette a zsolnai zsinat végzéseit, a körébe eső egyházakból pedig két →egyházkerületet szervezett. Végzései még abban az évben kinyomattak (Acta et mutuus consensus synodi…), majd →Szeberényi János tette közzé őket (Corpus maxime memorabilium synodorum. 1848.).

Irodalom: Bruckner Győző: A szepesváraljai zsinat (1914.).