BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Semptei ev. zsinat, 1622-ben tartotta a →felsődunamelléki magyar ev. egyházak kerülete, s a többi, mindenesetre évenként legalább egyszer tartott zsinatok közt azért foglal el nevezetes helyet, mert tartósabb érvényűnek szánt végzései fenn is maradtak. Ezeket föltehetőleg az elnöklő →Brunszvik Tóbiás püspök fogalmazta s →Thurzó Szaniszló nádor ugyanazévi szept. l-én erősítette meg. A püspöki és →esperesi tisztről, amannak erősen előtérbe helyezésével, a közzsinatokról, lelkészavatásról, az iskolákról és tanítókról stb. intézkednek. Kiadta →Okolicsányi (Historia diplomatica… 1710.) és →Szeberényi János (Corpus… synodorum… 1848.).