BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Asztalos György (Nagykároly, 1822. okt. 28. – Nagykároly, 1918. febr. 10.) ref. lelkész. Nagykárolyban kezdett tanulni, 1837-től Debrecenben folytatta tanulását, honnan 1846-ban →káplánnak ment Nagykárolyba. Itt már a következő évben lelkésszé választatott, de csak nyugalomba vonult elődjének halálával, 1850-ben foglalhatta el állását. A nagykárolyi egyházmegye 1859-ben főjegyzővé, 1860-ban →esperessé választotta, de erről a hivataláról 1866-ban lemondott. A →„közpapok” mozgalmának egyik vezetője volt. Különböző lapok számos dolgozatát közölték. – Művei: Emlékbeszéd… gr. Széchenyi István gyászünnepélye alkalmával… Nagykároly, 1860. Egyh. beszéd szűk aratás után. Uo. 1863. A nagykárolyi ref. egyház története. Debrecen, 1864. Deák Ferenc emléke. (Nagykároly, 1876.) Zsinati vélemények. (Uo. 1878.) Nagykároly város története. (Uo. 1892.) A nagykárolyi egyházmegye történetéből (Prot. Szle, 1906.).