BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Amlacher Albert (Szászváros, 1847. dec. 27. – ?, ?) ev. lelkész. Szászvároson, Szászsebesen végezte az elemi iskolát. Középiskolába Nagyszebenben, majd Segesvárt járt. 1868 őszén külföldre ment s ekkor Jenában, 1869 októberében Berlinben lett az egyetem hallgatója. Miután a német-francia háborúban tábori papságot viselt, 1871-ben a heidelbergi egyetemre iratkozott be, honnan 1872 nyarán bölcsészetdoktori oklevéllel tért haza. Itt 1873-tól felsőbb népiskolai tanár, 1874-től conrector volt Szászvárosban, míg 1881 novemberében másodpap és tanár lett Szászsebesen, majd 1891 januárjában lelkész Romoszon. – Művei: közül egyházi érdekűek: Zur Geschichte des Brooser Kapitels (Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. N. F. XIII.) 1876. Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos. (Nagyszeben, 1880.) Damasus Dürr. (Uo. 1883.) Ein Verzeichnis der Liegenschaften der ev. Kirchengemeinden des Unterwälder Kapitels aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Korrespondenzblatt… 1887.) Rumes. (Uo. 1912.)