BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Amsterdami magyar bibliák. A →Károlyi Gáspár által fordított Bibliának →Szenczi Molnár Alberttől átdolgozott kiadásai is elfogyván, a holland egyetemeken teológiát hallgató magyar ifjak utánjárására e hiány pótlása végett Jansonius János amsterdami nyomdász 1645-ben új kiadást bocsátott közre a teljes magyar bibliából, mégpedig az éneklésre alkalmazott zsoltárkönyvvel. a →heidelbergi kátéval és az „egyházi könyörgéseknek és ceremóniáknak formáival” együtt. Ugyanő az erre következő évben külön kiadta kisebb alakban az Újszövetséget. Ezeket vette alapul →Misztótfalusi Kis Miklós ahhoz a Bibliához, melyet uo. 1685-ben javításokkal adott ki, és ahhoz az Újszövetséghez, melyet amabból külön 1687-ben adott a magyar közönség kezébe. Ugyancsak 1700-ban is jelent meg egy sajtóhibákkal tele magyar Biblia Amsterdamban, mégpedig a Misztótfalusié nyomán, majd 1725-ben egy Újszövetség is.