BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsos István (Ászár, 1863. febr. 8. – Bp. 1918. ápr. 12.) ref. tanár. Az elemi iskolát Vérteskéthelyen és Nagysápon, a gimnáziumot 1874-től Nagykőrösön és 1878-tól Pápán, a teológiát ez utóbbi helyen 1882–86-ban végezte. Ettől fogva két évig a budapesti egyetem bölcsészeti karának volt hallgatója. 1888-ban helyettes, 1892-ben rendes tanár lett a pápai gimnáziumban. – Művei: A pozsonyi rendkívüli törvényszék és a →gályarabok története. (Pápa, 1893.) A pápai ev. ref. főiskola könyvtárának katalógusa és rövid története. (Uo. 1901.) Széttekintés a pápai ev. ref. kollégium könyvtárában. (Uo. 1904.) Kollégiumi történetek (Rajzok és elbeszélések). (Debrecen, 1913.) Egyik revizora volt a Kálvin Institutiója 1909-i magyar fordításának s ugyancsak az ő kisebb művei fordításának. Állandóan dolgozott a →Dunántúli Prot. Lapba.