BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schunn András (Nagyszeben, 1722. okt. 16. – Nagyszeben, 1766. jan. 7.). ev. lelkész. Nagyszebenben végezte iskoláit, míg 1744 tavaszán külföldre indult s előbb Jenában, később Halléban gyarapította ismereteit. 1748-ban tért vissza hazájába és 1749-ben subrector, 1750-ben →rektor lett szülővárosában, ahol aztán 1758-ban prédikátorságba helyezték. 1759 novemberében Medgyesre ment papnak, 1762 májusában pedig vissza Nagyszebenbe →elsőpapnak. Itt 1765-ben →dékánja lett a →nagyszebeni káptalannak, – Művei: Das Lob Franz I. weil römischen Kaisers. (Nagyszeben, 1765.) Der hohe Wert müder Arbeiter… (Gyászbeszéd Binder Péter felett). (Uo. 1765.) Vollständig vermehrtes Hermannstädtisches Gesangbuch… nebst einem… Gebetbuch. (Uo. 1766.) (Későbbi kiadásai is vannak.)