BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schunn Jakab (Nagyszeben, 1691. aug. 27. – ?, 1759. júl. 10.) ev. püspök, az előbbinek atyja. Nagyszebenben tanult 1710-ig, midőn külföldre ment s ez év márc. 31-én a hallei egyetemre iratkozott be. Itt volta miatt hazatérte után évekig nem kapott állást, majd →prédikátor lett Nagyszebenben, 1729 júliusában lelkész Szászújfaluban, 1732 februárjában Nagydisznódon, 1737-ben Medgyesen. 1741-ben püspökké választották, s ekkor a berethalmi papi állást foglalta el. 1747-ben fogságot szenvedett ok nélkül. Művei: Das unzulängliche Urtheil unserer Vernunft… (Gyászbeszéd Vettné Teutsch Mária Erzsébet felett). (Nagyszeben, 1727.) Der Bitterbrunnen des Kreuzes… (Gyászbeszéd Reissnerné Teutsch Zsuzsánna Margit felett). (Uo. 1728.) Lob- und Trauergedächtniss des Kaisers Kari VI…. (Uo. 1740.) Das aufgerichtete Panier des Israels Gottes… (Gyászbeszéd Bausznern Simon felett). (Uo. 1742.)