BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wiener Pál (?, ? – Nagyszeben, 1554. aug. 16.) ev. püspök. Előbb kanonok volt Laibachban, ahonnan a reformációhoz hajlása miatt elűzték. Nagyszebenben talált menedéket, hol 1549-ben →prédikátor, 1552-ben →elsőpap lett. Az erdélyi szász lutheránusok a püspöki állást szervezvén, arra 1553. febr. 6-án őt választották meg.

Irodalom: Elze Tivadar: Paul W. (1882.)