BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wiczián Dezső (Csehberek, 1901. szept. 23. – *Budapest, 1961. dec. 7.) ev. tanár. A gimnáziumot Besztercebányán és Aszódon, a teológiát Budapesten és Sopronban végezte. 1924-ben külföldre menvén, Lipcsében, Erlangenben és Berlinben gyarapította ismereteit. Hazatérve, Budapesten volt vallástanár, míg 1930-ban teol. doktorságot szerezve Sopronban, még ez évben ugyanott előadó, 1935-ben intézeti tanár lett az egyetemen. Miután ez 1936-ban magántanárrá habilitálta, ugyanez évben rendkívüli, 1940-ben rendes tanárrá neveztetett ki. – Önállóan megjelent munkái: Luther mint professzor. (Budapest, 1930.) Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. (Szentgotthárd, 1933.) Szellemtörténet és egyháztörténet. (Pécs, 1937.) Az egyház története (→Sólyom Jenővel). (Győr, 1942.)