BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pulszky Ágost (Bécs, 1846. júl. 3. – Bp. 1901. szept. 11.) ev. vallású egyetemi tanár. Középiskoláit 1863-ban külföldön végezte, azután jogot hallgatott a pesti egyetemen, melyen 1868-ban jogdoktorságot szerzett, s miután 1872-ben magántanárrá habilitáltatott, 1875-ben nyilv. rendes tanára lett a jogbölcsészetnek. 1871-től országgyűlési képviselő volt s 1894 júniusától 1895 januárjáig államtitkárságot viselt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban. Állandóan részt vett az egyházi ügyek intézésében. – A Magyar Tud. Akadémia 1887-ben levelező taggá választotta. Elnöke volt a Társadalomtudományi Társaságnak. Szakjába vágó és más művek mellett a következő egyházi érdekűeket írta: A short account of the college of Eperjes (Vandrák András után magyarból ford.). (Pest, 1864.) →Pázmány Péter. (Budapest, 1887.) A vallás a történelemben (P. E. I. L., 1888.). A felekezetek szerepe az államéletben. (Budapest, 1891.) A jelenlegi társadalmi mozgalmakról és tanokról (Prot. Szle, 1894.). – Fia volt Pulszky Ferencnek.