BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pukánszky Béla (Orosháza, 1859. márc. 30. – Pozsony. 1899. okt. 30.) ev. tanár. Orosházán kezdett tanulni. A gimnáziumot 1878-ban Szarvason végezte. főiskolai hallgató pedig Budapesten, Pozsonyban. Göttingenben és Berlinben volt, míg 1884-ben helyettes, 1887-ben rendes tanára lett a pozsonyi →teol. akadémia ószövetségi tanszékének. – Pozsonyi hittanhallgató korában szerkesztője volt a „Gondolat”-nak. Részt vett az ószövetség magyar fordításának revíziójában. Kisebb dolgozatokon kívül megjelent tőle: A pentateuch fő alkatrészeinek jellemzéséhez (Pozsonyi theol. akadémia évkönyve, 1887.). Héber olvasókönyv. (Pozsony. 1888.) Az ószövetségi exegesis feladatáról. (Uo. 1892.) Ezékiel (Ker. Magvető, 1893.). A profetismus lényege és jelentősége (Prot. Szle, 1893.). Héber nyelvtan. (Pozsony, 1895.) Gyülekezeti és egyéni vonatkozások a zsoltárokban (Ker. Magvető, 1896.). Róma ellen (Traub után németből). (Pozsony, 1898.) Az anyag, a bűn és a halál eredete az ótestamentum szerint. (Orosháza, 1898.) A monotheismus a görögöknél és az izraelieknél (Prot. Esték II. 1899.). Hasonló nevű fia szintén gondot fordít a német nyelvű irodalommal foglalkozó műveiben az egyházi vonatkozásokra.

Irodalom: Hornyánszky Aladár: P. B. (Ev. Egyház és Iskola, 1904.).