BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Serpilius János ifj. (Leibic, 1623. jan. 20. – Sopron, 1686. dec. 1.) ev. vallású ügyvéd, az előbbinek fia. Tanult Késmárkon, Rozsnyón és 1641 augusztusáig Sárospatakon. Egyévi késmárki tanítóság után külföldre ment s előbb Thornban, 1643-tól Königsbergben gyarapította ismereteit, kivált a jogtudományokban. Elbingben, majd Késmárkon, Lőcsén ügyvédséget folytatott s miután 1659-ben az országgyűlésen is részt vett, 1660 tavaszán Sopronba költözött, hol fokozatosan a legelőkelőbb városi tisztségeket viselte haláláig. – Sopronnak is követe volt az 1662. és 1681. évi országgyűlésen. – Egyházi érdekű művei: Studii literarii commendatio… (Lőcse, 1641.) Nova curiae Caismarcensis… turris. (Uo. 1641.) Compendiosa delineatio totius juris canonici et civilis. (Uo. 1651.) (Számos kiadást ért.) – György nevű fia (1668–1723.), ki Németországban vállalt lelkészi hivatalt, jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki.