BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Budapesten ev. teol. akadémia átmenetileg állott fenn 1919 őszétől 1923 nyaráig, amely idő alatt a pozsonyi teol. akadémia tanári karának egy része, kiegészítve az eperjesi teol. akadémia tanári karának tagjaival és egy nyugalmazott soproni teol. tanárral, itt vették fel a hittudományi oktatás kezükből kihullott fonalát, s nehéz körülmények között igyekeztek megfelelni hivatásuknak. A pécsi egyetem soproni hittudományi karának felállításával szűnt meg ez az intézet, mely hivatalosan itt is pozsonyinak nevezte magát.

Budapest lett a székhelye az 1950-ben megszületett egyetemi ev. hittudományi kar helyébe lépett teol. akadémiának is, mely egy évig még Sopronban volt s 1951-ben költözött Budapestre hét tanárral.