BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pribis Dániel (?, 1580 k. – ?, ?) ev. lelkész. Előbb Pribilinán, 1634-ben Görgőn működött és ekkor →esperese volt az →alsóhernádi egyházmegyének. Megszűnt aztán espereskedni, mivel távozott az →egyházmegyéből, s 1640-től Déesőn, 1643-tól Tarkón. 1645-től Felsőkemencén lelkészkedett. Ide már a következő évben más ment a helyére, tehát vagy máshova hívták, vagy meghalt. – Új kiadásban 1634-ben bocsátotta közre Lőcsén a Luther kis kátéjának 1612-ben →Ábrahamides, Lani és Melik által készített szlovák fordítását és →Lani Illésnek egy csomó énekét. Ezekhez ő maga imakönyvet és egy „Rosarium animae” c. →énekeskönyvet csatolt, melyeket – úgy látszik – fordított szlovákra.