BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Próba-prédikálás, az erdélyi reformátusoknál néhány évtizeden át 1895-ig volt szokásban, de a magyar ref. egyház újabban szintén életbe léptette bizonyos módozatok mellett, míg az ev. egyház már régóta állandóan gyakorlatban tartja. Abból áll, hogy az üresedésben levő lelkészi állásra pályázó és kijelölt egyének a választó egyházban egymás után megjelenvén, annak templomában istentiszteletet tartanak avégett, hogy a gyülekezet személyesen megismerje egynémely irányban képességeiket.