BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dadai János id. (?, 1608. – ?Küküllővár, 1668. febr.) ref. esperes. Tanult Debrecenben, ahol 1630. jan. 28-án lépett a felsőbb osztályokba. Innen külföldre ment s 1636. szept. 12-én a franekeri, 1637. okt. 23-án a leideni egyetemre iratkozott be. Visszatérte után 1640-ben Küküllővárt lett lelkész, s mindjárt ezután →esperessé választotta a →küküllői egyházmegye. 1662-től egyik gondnoki tisztét vitte a →nagyenyedi kollégiumnak. Ellensége volt a coccejanismusnak. – Műve: De S. S. Trinitate. Franeker. 1637.

Irodalom: Illyés Géza: D. J. (Ref. Szle, 1926.)