BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csuzi Cseh János (II.) (Losonc, ? – ?Győr, 1732. ápr. 28.) ref. lelkész, Jakabnak fia. Itthon utoljára Pápán tanult s onnan külföldre menve, 1699-ben a franekeri egyetem hallgatói sorába lépett. 1702-ben orvosdoktori oklevéllel tért vissza hazájába, hol előbb Ácson, majd Győrött lelkészkedett, de egyúttal orvosi gyakorlatot is folytatott. – Egyházi műve: Isten eleibe felvitetett lelki áldozat avagy: Áhítatos könyörgések. (Győr, 1736.) – Üdvözlő verset írt Zilahi Andráshoz (1699.) és Helmeczi Istvánhoz (1700.). A felette Naszályi Istvántól tartott gyászbeszéd fennmaradt kéziratban.