BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gödör József (Felsőszakony, 1794. – Szend, 1858. márc. 30.). ev. esperes, az előbbinek fia. Sopronban tanult, majd külföldre menvén, 1817. máj. 3-án a jenai egyetemre iratkozott be, mely 1818. nov. 26-án bölcsészetdoktorrá avatta. Miután itt rendkívüli tanári minőségben egy ideig előadásokat is tartott, visszatért hazájába, s 1819-től →rektor volt Győrött. 1820-ban kevés ideig atyja mellett →káplánkodott, azután pedig lelkész lett Szenden. 1829 januárjától Alhón foglalt el lelkészi állást, melyről pár év múlva lemondván Szentgyörgyvölgyre vonult, míg 1838-ban ismét lelkészüknek választották a szendiek. A →fejér-komáromi egyházmegyében pár évig tartó →esperesi működése után meghalt. – A „Papi dolgozatok gyászesetekre” c. vállalatban közlött dolgozatain kívül a következő művei vannak: Specimen novae interpretationis Pauli epistolae ad Galatas III. 20. (Jena, 1818.) Isagoge historica in pericopas evangeliorum et epistolarum adnexa epicrisi. (Uo. 1819.) Urunk Jézus végórái (I. f.). (Kecskemét, 1848.) – Üdvözlő verset írt Csáfordi Török Mihályhoz és Horváth Zsuzsánnához (1814.). Egy szépirodalmi folyóirat szerkesztésébe is beléfogott, de vállalkozása nem sikerült.