BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hidegvizentúli ev. surrogatia, a selyki káptalan két surrogatiájának egyike volt öt egyházzal, a káptalan központjától számítva Hidegvíz községnél távolabb eső községekben, melyek közül egy Szeben vármegye, a többi Nagyküküllő vármegye területére esik.