BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Heyser Keresztély Mihály (Brassó, 1776. márc. 11. – Bécs, 1839. jún. 26.) ev. lelkész. Brassóban végezte tanulmányait, majd 1796 őszén a jenai egyetemre ment. 1798-ban tért haza s a brassói gimnáziumnál ettől fogva segédtanár, 1800-tól →kollega, 1807-től →lector volt. Majd 1811-ben kórházi, 1814-ben belvárosi prédikátor lett, de még ez évben Mártonhegyen, 1816 augusztusában Volkányban, 1821 augusztusában Földváron foglalt el lelkészi állást. Majd 1828 júliusában Bécsbe hívták →elsőpapnak, s 1834-ben szuperintendensnek neveztetett ki. – Egyházi művei: Abschiedspredigt… zu Kronstadt. (Bécs, 1828.) Antrittspredigt. (Uo. 1829.) Einige Worte… am Sarge der… Catharina verw. Angermayer. (Nagyszeben, 1831.) Gebete… (I. Ferenc megmaradásáért és temetése alkalmával). (Bécs, 1835.) Die Kirchenverfassung der A. C.-Verwandten im Grossfürstenthume Siebenbürgen. (Uo. 1836.)