BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Michaelis János (Nagyszeben, 1813. nov. 9. – Alcina, 1877. jún. 27.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult. A teológiát Bécsben végezte 1832-től. 1835-ben visszatért hazájába s felsőbb leányiskolát alapított, melyhez 1845-ben internátust is létesített. 1838-tól egyszersmind tanár volt az ev. leányiskolában, melynek, miután az ő intézetei 1849-ben megszűntek, 1853-ban igazgatója lett. 1849-től →prédikátori tisztet is vitt, míg 1861-ben Alcinára választották meg lelkésznek. – Egyházi érdekű művei: Konfirmandenbüchlein. (Nagyszeben, 1851.) (1859-től „Das kleine Konfirmandenbüchlein” címmel többször megjelent, azelőtt is egyszer, az eredeti címmel.) Predigt am ersten Advent-Sonntage… (Uo. 1858.) Festgebet zur Geburtsfeier… des… Kronprinzen… Rudolf… (Uo. 1858.) Ohne Glauben gibt es keinen Frieden (Prédikáció, az előbbivel együtt). Das grössere Konfirmandenbüchlein. (Uo. 1859.) (Ezt 1861-ben magyarra fordította Molnár Viktor.) Von unsern Lieben in der andern Welt. (Uo. 1859.) Predigt… am Feste Mariä Verkündigung… (Uo. 1860.) Rede zur Eröffnung der dritten Hauptvereins-Versammlung der Gustav Adolf-Stiftung für Siebenbürgen. (Uo. 1865.) Die christliche Religion für Kinder (Tankönyv). (Uo. 1869.) (VI. kiad. uo. 1892.).