BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zábrák Dénes (Mencshely, 1852. ápr. 6. – ?Sopron, 1913. aug. 3.) ev. lelkész. A középiskolát Kővágóörsön (1864–66.) és Sopronban (1866–1872.) végezte, a teológiát szintén itt (1871–1875.) és a bécsi prot. teol. fakultáson (1875–76.) hallgatta. Ezután nevelősködött, míg 1877 májusában lelkészének választotta a szombathelyi egyesült prot. egyház. 1878 őszén németszentmihályi, 1884 szeptemberében soproni lelkész lett. Ebből az állásából 1913 májusában nyugalomba ment. – Művei: Mit ígér híveinek a megdicsőült Krisztus? (Beköszöntő beszéd Szombathelyen.) (Szombathely, 1877.) Festpredigt beim hundertjährigen Jubilaeum der ev. Gemeinde zu Pinkafeld. (Felsőőr, 1883.) Gyámintézeti prédikáció. (Sopron, 1884.) Tartsd meg, amid van (Konfirmációi káté magyar átdolgozása). (Uo. 1891.) (III. kiad. uo. 1898.) Hilfsanstalts-Predigt (Nagykanizsán tartott magyar prédikációjából ford.). (Uo. 1895.) Krisztus az én életem (2 k., prédikációk egész évre), I. k. (Budapest, 1895.). (II. k. Sopron 1896.) Házi kincstár (Luther prédikációi németből ford.). (Lipcse, 1896.) Gyászbeszéd és ima… Erzsébet királyné gyászünnepélyén… (Sopron, 1898.) Egyházi beszéd a →Magyar Prot. Irodalmi Társaság… vándorgyűlésén Sopronban, (Budapest, 1905.) A →Kalászok…” közt is vannak dolgozatai, s részt vett a dunántúli →énekeskönyv átdolgozásában.