BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Maklári János (?, ? – Bőcs, 1815.) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1780-ban seniorságot viselt. Külföldre menvén, 1781 nyarától 1783 nyaráig a berni egyetem hallgatója volt. Hazatérte után Miskolcon volt →káplán, míg 1785 januárjától Kassán, ettől fogva 1807 áprilisáig Felsődobszán, azután Bőcsön lelkészkedett. – 1799-ben →egyházmegyei jegyzői tisztet vitt. – Közkedveltségnek örvendett művei vannak: Köznapi két hétre való reggeli és estvéli közönséges imádságok. (Kassa, év n.) (II. kiad. uo. 1788., III. kiad. uo. 1806.; a →szabisári egyházmegye még hivatalosan is kitűzte használatra.) Keresztyén oskola… (A →Heidelbergi Káté magyarázata De Losea után németből ford.). (Pozsony, 1793.) (II. kiad. uo. 1795.) Lelki jó illattétel… (Kassa, 1794.) (Igen sokszor, még 1869-ben is megjelent.) Újabb két hétre való köznapi templombeli imádságok. (Uo. 1794.) Van egy történelmi tárgyú műve is.