BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Aranyos-tordai unit. egyházkör, a magyarországi antitrinitarismus kezdete óta állandóan létezik. Idő folytán több egyháza elenyészvén, a 18. század első felében 18, 1760-ban 16, 1780 előtt 15 anyaegyházból állott, míg később ismét felemelkedett a számuk 18-ra, melyek közül kettő Alsófehér vármegyéhez, a többi Tordaaranyoshoz tartozik. Legnevezetesebb egyházai: a tordai és torockói. Esperesei közül a következők neve ismeretes: Patkó Gergely torockói l. (1583.), →Toroczkai Máté torockói l. (1594. aug. 25.), Farczádi Pál (1595. okt. 2.), Kállai Óvári Péter tordai l. (1588., 1601.), Varsolci János tordai l. 1608-ig, →Járai János tordai l. (1616.) 1622 tájáig, Balásfalvi György várfalvi l. (1624.), Dálnoki Ferenc tordai l. (1626.) 1634-ig, Szentmihályfalvi Mihály torockói l. (1638. aug.), Ajtai Balázs torockószentgyörgyi l. 1640 k., Dálnoki István tordai l. (1643. nov.) 1660-ig, Derzsi Lénárt Máté tordai l. 1660–1671, Magyarósi István torockószentgyörgyi, torockói, tordai l. 1671-től (1687. jún.), Derzsi Simon Pál tordai l. 1693–1706, Ekárt Gergely torockói l. (1724.) 1740-ig, Kövendi János torockói l. 1753-ig, Solymosi Koncz Boldizsár torockószentgyörgyi, mészkői l. 1753–1760, Mihály István torockói l. 1772-ig, Szőcsi (Miklós?) Mihály tordai l. 1772 -1778, Bartók János abrudbányai, kövendi l. 1778-tól (1794.), Sárdi Kis István tordai l. 1795-ig, Koncz Gergely torockószentgyörgyi l. (1806.) 1811-ig, Barabás Sámuel abrudbányai, tordai l. 1812–1822, →Kozma Gergely kövendi l. 1833–1849. →Koronka Antal kövendi, torockói l. 1850–1884, Csegezi László bágyoni l. 1884–1908, Lőrinczy Dénes tordai l. 1909–1936, Árkosi Tamás cinfalvai l. 1936–1949, Gombási János aranyosrákosi l. 1949-től.