BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lochmann Mátyás (Besztercebánya, 1561. febr. 24. – Mosóc, 1620. szept. 4.) ev. esperes, az előbbinek atyja. Tanult Lőcsén, ahonnan a seniori tisztség viselése után 1586 februárjában Privigyére ment →rektornak. 1593-ban kántor lett Selmecbányán, hol 1594-ben rektornak tették meg. 1595 szeptemberében Zsolnára távozott ugyancsak rektornak, de már 1596 szeptemberében lelkészi állást foglalt el Szucsánban, 1608 szeptemberében pedig Mosócon. A →turóci egyházmegye 1615-re →esperesnek választotta. Több ízben vádolták a helvét irányhoz való hajlással, 1616 tavaszán pedig a Moschovinus pár-tolásával is, mire „Assertio pia et orthodoxa de Christi ad dexteram Dei Patris sessione…” c. alatt értekezést írt lutheránus felfogásának kimutatására, melynek azonban nem bizonyos a nyomtatásban való megjelenése. – Ő kezdte egy Eber-féle „Calendarium historicum”-ban följegyezni a körében történt egyházi eseményeket, mit aztán folytattak leszármazottjai.