BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rezik János (Koros, ? – Eperjes. 1710. aug. 4.) ev. tanár. Alsóbb iskoláit több helyen, a felsőbbeket Eperjesen végezte, ahonnan külföldre menvén, 1670. máj. 25-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1674-ben thorni tanár, 1685 őszén kassai, 1686-ban eperjesi iskolaigazgató, 1687-ben újból thorni tanár, 1705-ben ismét eperjesi iskolaigazgató lett. – Művei: Magni prophetae Mosis oracula. (Wittenberg, 1673.) De reparatione violati honoris per ferrum privatum. (Thorn, 1703.) Theatrum Eperiense, seu: Laniena Eperiensis (Magyar fordításával együtt). (Liptószentmiklós, 1931.) (Német fordítása Göttingen, 1808.) Respondeált a „De ecclesia” (1669.) tartott vitán. Magyar vonatkozású üdvözlő verseket írt br. →Hellenbach János Gottfriedhez (1708.), Klesch Jánoshoz (1708.), →Zabler Jakabhoz (1708.), Sárossy Jánoshoz (1708.), Roth Mihályhoz (1708.), II. Rákóczi Ferenchez (1708.), →Schwartz Jánoshoz (1709.), gyászverset a Cuncius Pál (1677.), Sárossy István (1706.) és Zabler Jakab (1709.) halálára. Nagybecsű munkája: a „Gymnasiologia, seu: Historia scholarum et rectorum evangelicorum in Hungaria” ma is kéziratban van.