BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Félegyházi Tamás (Debrecen, ? – Debrecen, 1586. jan. 16.) ref. esperes. Debrecenben tanult 1557–61-ben. Külföldre menvén, először Krakkóban, 1562-től Boroszlóban, 1563-tól Oderafrankfurtban, 1564. jan. 18-tól Wittenbergben gyarapította ismereteit. Hazájába visszatérve, 1567-ben Mezőtúron, 1568-ban Debrecenben, 1570-ben Kolozsvárt, 1571-ben újra Debrecenben lett →rektor. Ez utóbbi helyen 1573-tól lelkész volt s a →debreceni egyházmegye később →esperessé választotta. – A XVI. század legnagyobb képzettségű magyar teológusai közé tartozott. – Művei: Az keresztyéni igaz hitnek részeiről való tanítás. (Debrecen, 1579.) (V. kiad. uo. 1601., sőt még 1689. Gyulafehérvárt is megjelent.) Catechesis… (Debrecen, 1583.) (III. kiad. uo. 1601.) Az mi Urunk Jézus Krisztusnak újtestamentuma (Az eredetiből ford.). (Uo. 1586.) (Közbejött halála miatt Gönczi György adta ki, aki a Júdás levelének hiányzó fordítását maga végezte el.) (Új kiad. uo. 1609.) A halálára itthon írt gyászverseket →Gyulai János (1586.), a Wittenbergben írottakat öccse, Félegyházi István (1587.) bocsátotta közre.

Irodalom: Révész Imre: F. T. és a debreceni iskola válsága (Sz. 1937.).