BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sautter Sámuel (Württemberg, ? – ?Eperjes, ?1596.) ev. lelkész. Tübingenben tanult. 1582-ben hívta Magyarországra Rueber János felsőmagyarországi főkapitány, majd másfél évig papja volt Rossel Claudius Tokajban állomásozó ezredesnek. Azután lelkész, 1588-ban pedig →elsőpap lett Eperjesen. – Művei: Ein christliche Predigt von dem schönen und nützlichen Gespräch Christi und Nicodemi. (Bártfa, 1590.) Christliche Leichpredigt (Zöbner Istvánné, később Fabini Lukácsné Margit felett). (Uo. 1591.) (Előszavában egy önálló értekezés az örök életről.) Már 1584-ben is jelent meg egy prédikációja. – Apósa volt →Bocatius Jánosnak.