BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Liszkai Pap András (?, 1641. – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1659-ben lépett a felsőbb tanulók közé. Innen Sajószentpéterre ment →rektornak, majd a külföldet kereste fel, s ott 1665. aug. 10-én iratkozott be a leideni, 1667-ben az utrechti egyetemre. Hazatérve, másodpap lett Bodrogkeresztúron, ahonnan 1673-ban elűzetett. 1675 elején az erdélyi fejedelem gondoskodván a bujdosó papokról, őt is elhelyezte egy főnemeshez. További sorsa ismeretlen, mivel nem azonos azzal a Liszkai Andrással, ki szinte tíz évvel előbb járt Sárospatakon is, külföldön is, és 1681-től több ízben fordul elő berettyóújfalui papként 1689 és 1691 között történt haláláig. – Az ő műve: De sanctorum angelorum vigilia et custodia circa fideles. (Utrecht, 1667.)