BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Verancsics Antal (Sebenico, 1504. máj. 29. – Eperjes, 1573. jún. 15.) róm. kat. érsek. Már kanonoki javadalmakat élvezett, midőn a padovai egyetemre ment, ahonnan 1526 végén tért haza. Szapolyai budai préposttá és királyi titkárrá nevezte ki. 1549-ben az özvegy királynétól Ferdinándhoz pártolt, ki 1550 júniusában egri, októberében esztergomi kanonokká, 1553-ban pécsi, 1557-ben egri püspökké tette. Majd 1569 őszén esztergomi érsekké neveztetett ki. 1573. jún. 5-én bíbornokságot kapott, de erről már nem vett hírt, mivel meghalt. – Humanista képzettséget szerzett s eleinte erős rokonszenvvel viseltetett a reformáció iránt. Püspök korában azonban egészen megváltozott s úgy ebbeli, mint érseki hivatalában minden lehetőt elkövetett a protestantizmus hátraszorítására. Összes munkái és levelei 12 kötetben 1857–75-ben jelentek meg.

Irodalom: Podhradszky József: V. A. (1857.), Sörös Pongrác: V. A. élete (1898.).