BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veréczi S. Ferenc (?, 1607. – Sárospatak, 1660. jún. 12.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1628 augusztusában lépett a felsőbb osztályokba s 1632-ben →seniori tisztet viselt, majd →rektor lett Bodrogkeresztúron. Külföldre is ellátogatott, 1633. okt. 13-tól Leidenben, okt. 31-től Franekerben, 1635. máj. 25-től ismét Leidenben gyarapította ismereteit. Miután Angliában is járt, hazatért, s Toronyán időzött, míg 1636 őszén sárospataki tanár, 1638 nyarán tállyai lelkész, 1644-ben sárospataki →elsőpap s e minőségében egyszersmind a kollégium felügyelője lett. 1654. ápr. 25-én hűdés érte, minél fogva aztán lemondott hivataláról, de továbbra is Sárospatakon maradt. – Nagyhírű szónok volt, ki élén állott a puritanizmust ellenzőknek. – Művei: Unum necessarium, azaz:… prédikáció… gr. Bethlen Péter felett („Temetési pompa” c. gyűjteményben). (Nagyvárad. 1646.) Lelki harc (Gyászbeszéd Debreceni Tamásné Tarjáni Margit felett). (Uo. 1656.) (II. kiad. Kolozsvár, 1691.) – Üdvözlő verset írt →Tállyai Z. Mártonhoz (1634.) s részt vett a „Liturgia sacrae coenae” (1658.) szerkesztésében.