BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horti István (Kolozsvár, 1630. k. – Gyulafehérvár, 1689.) ref. püspök. Gyulafehérvárt tanult, ahonnan 1651 tavaszán →rektornak ment Nagybányára. Egy év múlva külföldre is ellátogatott s az utrechti egyetemnek lett hallgatója, míg 1654 tavaszára visszatért hazájába és korábbi állását foglalta el Nagybányán. 1658 végén megszűnt e hivatala, de miután 1659-ben Kolozs megyében lelkészkedett valahol, 1660-ban ugyancsak Nagybányán a másodpapi teendőknek egy ideig való végzése után ismét a rektori tisztet töltötte be, míg 1662-ben másodpapnak választatott meg. 1674 őszén az ellenreformáció kizavarván a prot. lelkészeket Nagybányáról, Erdélybe vonult, hol előbb fogarasi, azután gyulafehérvári lelkész lett. 1684-ben püspökké választatván, fő gondját képezte a lelkészek s egyházaik sérelmeinek orvoslása. Erre rá is bírván a fejedelmet, ez folyamatba tette az ide irányuló intézkedéseket. – Üdvözlő verset írt Nánási Lovász István „Szü titka” c. műve mellé.