BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hornyánszky Viktor (Hegyeshalom, 1828. – Bp. 1882. máj. 21.) ev. vallású nyomdatulajdonos, az előbbinek atyja. Modorban, Nagybaráton és Pozsonyban tanult 1840–49-ben. Ekkor a zavaros idők miatt kénytelen lévén megszakítani tanulmányait, szülőföldjére vonult, hol még ebben az évben tanítóvá választatott. Már a következő évben hírlapíró lett Pesten, hol 1862-ben nyomdát állított, mely kiválóan a prot. irodalomnak állott szolgálatában. Egyik alapítója volt a pesti Prot. Árvaháznak, s mint az ezt fenntartó egyesület pénztárnoka, igen sokat tett fejlesztése érdekében. Erős küzdelmet fejtett ki az 1859-i →pátens elfogadása érdekében. – Buzgón dolgozott irodalmi téren is, mégpedig főleg egyházi irányú műveket szerezve: Blätter für das ev. Volk. (Pest, 1856.) Zeitfragen (Prot. Jahrbücher für Österreich, 1856.). Die ev. Kirche in Österreich. (Pest. 1859.) (Másodszor is megjelent.) Was haben wir evangelische zu fürchten und was haben wir zu hoffen? (Uo. 1860.) Beiträge zur Geschichte ev. Gemeinden in Ungarn (Szépapjának: Mudronynak, nagyapjának: Boboknak és apjának följegyzéseiből). (Uo. 1863.) (II. kiad. 1867.) Szerkesztésében jelentek meg: Protestantische Jahrbücher für Österreich (1854–58., 1860.), Evangelisches Wochenblatt (1857–60.), Der Glaubensbote (1859–60.), Kalender für das ev. Volk (1856–59.), Der ev. Hausfreund (1859–64.). Sajtó alá rendezett végül →Jarius V. J. hátrahagyott prédikációiból egy kötetet (1859.).