BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veszprémi ref. egyházmegye, a →dunántúli kerületben, kezdettől fogva létezett, mégpedig messze nyúló területtel. A balatonmelléki Zala vármegyei egyházakon kívül a →külsősomogyi egyházmegye egyházai is mintegy felerészben hozzá tartoztak. Ez utóbbiak elválása után még mindig oly sok egyházból állott, hogy a XVII. század utolsó tizedétől fogva három →prosenioratusra (veszprémi, mezőföldi, csókakői) kellett osztani, olyképpen, hogy a püspökké lett, de továbbra is espereskedő veszprémi →esperes mellé mindegyikből választottak proseniort. A csókakői hamar önálló lett, de nemsokára meg is szűnt, mire pár évtizedre a belsősomogyi került a helyére. Még 1738-ban is egy majdnem püspökféle fősenior mellett működtek a másik kettőnek a proseniorai, azonban már 1743-ban kivívta mindegyik a teljesjogúságát. Magának a veszprémi egyházmegyének 1618-ban 27, 1732-ben pedig 34 anyaegyháza volt, és bár a csókakőiből is beléolvadt néhány, 1795-ben már csak 33-at számlált, míg azután 36-ból állott, melyek közül 5 Fejér, 14 Zala, 17 Veszprém vármegyében feküdt. Az 1952. júl. 1. óta érvényes beosztás szerint most már 42 anyaegyház tartozik hozzá. – →Espereseinek névsorából a következőkről tudunk: Nagy Gáspár veszprémi l. 1613-ig, →Pathai István veszprémi l. 1613–1623, Tolnai István csopaki, felsőörsi l. 1623–1632, Gál Imre veszprémi l. 1633–1655, Gál István veszprémi l. 1655–1669, →Losonci Farkas János veszprémi l. 1673–1702, →Hodosi Sámuel veszprémi l. (1695-től prosenior) 1702–1710, Csoó István vörösberényi, felsőörsi l. (1708-től prosenior) 1710–1713, Deáki Márkus István veszprémi, felsőörsi l. (1713-tól prosenior) 1723–1749, Keresztúri Tuba István szentkirályszabadjai l. 1749–1763. Pados Ferenc nemesvámosi l. 1764–1784, Somogyi István nemesvámosi, tótvázsonyi l. (1791.) (1795.), Kocsi Horváth Sámuel veszprémi l. 1799–1805, →Fábián József vörösberényi, tótvázsonyi l. 1805–1825, Nagy István balatonfüredi l. 1825–1841, →Márton Gábor köveskáli l. 1841–1848, Pap István nemesvámosi l. 1848–1850, Vecsey Gábor várpalotai l. 1850–1860, Oláh János pécselyi l. 1860–1867. Pap Gábor vilonyai l. 1868–1874, Csonka Ferenc szentgáli l. 1874–1891, Pap Sándor iszkaszentgyörgyi l. 1892–1894, Nyikos Kálmán litéri l. 1895–1903, Segesdi Miklós balatonfüredi l. 1903–1918, Demjén Márton veszprémi l. 1919–1922, Szűcs József alsóörsi l. 1923–1948, Vámos Géza balatonfüredi l. 1948–1954, Bakos Lajos balatonarácsi l. 1954-ben, Pethe Kálmán alsóörsi, balatonfüredi l. 1954 óta.

Irodalom: Görög E.: A veszprémi egyházmegye története (1863.), Thury Etele: Adatok a veszprémi ref. egyházmegye történetéhez (Prot. Szle, 1889.).