BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Endreffy János ifj. (Felsőszeli, 1891. – ?, ?) ev. lelkész, az előbbinek fia. 1913-ban végezte a teológiát Pozsonyban. Azután Selmecbányán volt →káplán, míg 1914 júliusában lajoskomáromi, 1918 júniusában felsőszeli, 1938-ban pozsonyi lelkész lett. – Sok cikket írt az Evangélikus Lapba, melynek társszerkesztője volt. – Művei: Magyar kátéénekek a 16. században (A „Székács-emlékkönyv”-ben). (Pozsony–Budapest, 1912.) Igaz papság tüköre (Név n.). (Pozsony, 1916.) A háború theologiája. (Uo. 1916.) A 450 éves Luther és a mai katholikusság. (Uo. 1934.) (Több kiadást ért.) A Kapy-féle „Háború és vallás” c. kiadványban is van két dolgozata.